Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku niniejszym potwierdza, że współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego Moniki Wypych-Jezierskiej, która świadczy na jej rzecz kompleksowe usługi z zakresu doradztwa prawnego.

W dotychczasowej współpracy Kancelaria zaprezentowała wysoki poziom fachowości i sprawności w reałizacji zleconych przez Komendę zadań, wykazując się gruntowną znajomością zagadnień prawnych, terminowością oraz rzetelnością.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku bazując na dotychczasowym doświadczeniu, bardzo wysoko ocenia współpracę z Kancelarią Radcy Prawnego Moniki Wypych-Jezierski ej, co pozwala rekomendować usługi świadczone przez Kancelarię innym podmiotom.

Wystawił : st. bry. mgr. inż. Jan Chodorowski
Komendant Powiatowej Straży Pożarnej
Zobacz oryginał.
 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie niniejszym zaświadcza, iż radca Prawny Monika Wypych-Jezierska z "Kancelarii Radcy Prawnego Monika Wypych-Jezierska" z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Wrocławskiej 6/1, współpracuje z Ośrdokiem Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w ramach stałej obsługi prawnej od dnia 01 Września 2007, prowadząc kompleksowe czynności z zakresu doradztwa prawnego, sporządzania umów, opinii prawnych, reprezentowania ośrodka w charakterze pełnomocnika w postępowaniu pozasądowym, sądowym oraz postępowaniu egzekucyjnym.

Realizaowana przez radcę prawnę Monikę Wypych-Jezierską obsługa prawna odzwierciedla wysoki poziom merytoryczny oraz pełny profesjonalizm, zaś cechujące Panią Monikę Wypych-Jezierską zaangażowanie, sumienność i odpowiedzialność stanowią gwarancję rzetelnego wykonywania powierzonych jej zadań.

Dlatego też niniejszym rekomenduję osobę Moniki Wypych-Jezierskiej jako godnego do współpracy partnera.

Wystawiła :Aneta Grzelka
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie
Zobacz oryginał.
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach niniejszym potwierdza, że Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Wypych-Jezierskiej świadczy na rzecz Ośrodka kompleksową obsługę prawną od 7 lat.

Zakres zadań obejmuje następujące czynności prawne : bieżące doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych, wniosków i umów, występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, pozasądowym oraz w postępowaniu egzekujcyjnym, udzielanie informacji o aktualnym stanie prawnym w zakresie naszej działalności.

W dotychczasowej współpracy Kancelaria zaprezentowała wysoki poziom fachowości i rzetelności w realizacji zleconych zadań, wykazując się gruntowną znajomością zagadnień z różnorodnych dziedzin prawa oraz profesjonalizmem.

Naszą współpracę z Kancelarią oceniam bardzo wysoko i z pełną świadomością pozwalam sobie zarekomendować usługi Pani Moniki Wypych - Jezierskiej innym podmiotom.

Wystawiła :Lucyna Torbus
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
Zobacz oryginał.
 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie korzysta z usług Kancelarii Radcy Prawnego Moniki Wypych-Jezierskiej od 2012r.

Zakres obsługi obejmuje : bieżące doradztwo prawnej, sporządzanie opinii prawnych, wniosków i umów, występowanie w charakterze pełnomocnika, oraz udzielanie informacji o aktualnym stanie prawnym w zakresie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie.

W dotychczasowej współpracy Radca Prawny Monika Wypych-Jezierska zaprezentowała wysoki poziom fachowości i doświadczenia w zakresie obsługi prawnej, Panią Wypych-Jezierską cechuje bardzo dobre przygotowanie do profesjonalnego i rzetelnego wykonywania usług. Realizacja zleconych spraw przebiegala terminowo.

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu bardzo wysoko oceniam współpracę z Kancelarią Radcy Prawnego Moniki Wypych-Jezierskiej, co pozwala rekomendować usługi innym jednostkom organizacyjnym.

Wystawiła :Agnieszka Petruk Mika
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
Zobacz oryginał.
 

Niniejszym poświadczamy, że Kancelaria Radcy Prawnego Monika Wypych-Jezierska, od wielu lat z powodzeniem zapewnia stałą obsługę prawną w Dziennym Domu Seniora w Dzierżoniowie. Usługa obejmuje udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie umów, opracowywanie projektów umów, porozumień, oraz wszelkich innych pism wywołujących skutki prawne. W zakresie usług wykonywanych przez Kancelarię Radcy Prawnego Monika Wypych-Jezierska leży także reprezentowanie Dziennego Domu Senior+ w Dzierżoniowie na etapie przedsądowym w sporach, negocjacjach dotyczących działalności naszej jednostki.

W ramach wieloletniej współpracy, od 2011 roku, Kancelaria Radcy Prawnego Monika Jezierska-Wypych wykazała się profesjonalizmem, doświadczeniem, terminowością i szeroką wiedzą merytoryczną.

W związku z powyższym z powodzeniem możemy zarekomendować Kancelarię jako godnego i solidnego partnera.

Wysawił :Mirosław Grabowski
Kierownik Dziennego Domu Seniora+
Zobacz oryginał.

Radca Prawny Monika Wypych-Jezierska od 2012 roku współpracuje z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Prowadzi stałą obsługę prawną w zakresie doradztwa prawnego, sporządzania opinii prawnych i umów drogą elektroniczną oraz osobiści - w siedzibie radcy lub Komendy Powiatowej. Jest upoważniona do reprezentowania Komendy Powiatowej w sprawach sądowych, pozasądowych i w postępowaniu egzekucyjnym jako pełnomocnik. Dotychczasowa współpraca z prowadzoną przez Radcę Prawnego Monikę Wypych - Jezierską Kancelarię cechuje się profesjonalizmem, zrozumieniem i dostosowaniem świadczonych usług do potrzeb Komendy.

Wysawił : st. bryg. mgr. inż. Dariusz Kopa
Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie
Zobacz oryginał.

Polecamy Kancelarię Radcy Prawnego Moniki Wypych-Jezierskiej innym podmiotom w zakresie obsługi prawnej.
Współpracę z Kancelarią rozpoczęliśmy w 2009 roku. Prowadząca Kancelarię pani Mecenas Monika Wypych-Jezierska dała się poznać jako osoba rzetelna i przede wszystkim skuteczna w powierzonych jej zadaniach. Znakomita wiedza ekspercka, umiejętność prawidłowej oceny sytuacji biznesowej to zdecydowanie najważniejsze atuty przemawiające za współpracą z Kancelarią.
Mając powyższe na względzie z przyjemnością polecamy innym korzystanie z usług Kancelarii Radcy Prawengo Moniki Wypych-Jezierskiej.

Wysawił :Marek Grzegorz Sadek
GLOBGRANIT II
Zobacz oryginał.