Kancelaria udziela porad i konsultacji prawnych, a także sporządza ekspertyzy prawne. Klienci indywidualni mogą liczyć na kompleksową pomoc prawną poprzez reprezentowanie ich interesów w postępowaniach sądowych z zakresu następujących dziedzin prawa:

 

§ PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE

 
 • Sprawy dotyczące dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień (m.in. w zakresie doznanych szkód osobowych z tytułu czynu niedozwolonego, wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce medycznej oraz szkód mienia)
 • Sprawy o zapłatę
 • Sprawy z zakresu prawa rzeczowego, m.in. dotyczące prawa własności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, ustanowienia służebności, ochrony własności i posiadania
 • Sprawy dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości.
 • Sprawy o eksmisję
 • Sprawy dotyczące najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
 • Sprawy związanie z odwołaniem darowizny
 • Postępowania egzekucyjne
 

§ PRAWO RODZINNE I SPRAWY NIELETNICH

 
 • Sprawy o rozwód i separację.
 • Sprawy podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej
 • Sprawy o unieważnienie małżeństwa
 • Sprawy o alimenty
 • Sprawy dotyczące wykonywania, ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej
 • Sprawy o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem
 • Sprawy z zakresu demoralizacji nieletnich
 

§ PRAWO SPADKOWE

 
 • Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • Sprawy o dział spadku
 • Sprawy o unieważnienie testamentu
 • Sprawy o zachowek
 

§ PRAWO PRACY I UBEZPECZEŃ SPOŁECZNYCH

 
 • Sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy.
 • Sprawy o przywrócenie do pracy.
 • Sprawy o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego bądź naruszającego przepisy  rozwiązania stosunku pracy
 • Sprawy o odszkodowanie za wypadek przy pracy
 • Sprawy o sprostowanie świadectwa pracy.
 • Sprawy o mobbing
 

§ PRAWO SPÓŁEK

 
 • doradztwo w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w tym rejestracji podmiotów gospodarczych,
 • pomoc prawna przy tworzeniu, łączeniu, przekształceniu oraz likwidacji spółek prawa handlowego,
 • przygotowanie i negocjowanie umów i innych dokumentów o charakterze prawnym,
 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców,
 

§ PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

 

Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. - sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz do Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

§ PRAWO KARNE

 

Reprezentacja w postępowaniach przygotowawczych, w procesach karnych, w postepowaniach z oskarżenia prywatnego oraz z subsydiarnego aktu oskarżenia