Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Wypych-Jezierskiej oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych oraz klientów korporacyjnych. Każdorazowo tryb pracy dostosowujemy do bieżących potrzeb Klienta, zapewniając pomoc prawną i bezpieczeństwo prawne na dogodnych dla Klienta warunkach.
Nasza działalność w zakresie obsługi klientów korporacyjnych i przedsiębiorstw w szczególności obejmuje:

 

§ PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE

 
 • Windykacje należności w ramach postępowania polubownego, na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.
 • Sporządzanie  dokumentacji prawnej (m.in.  umów, statutów, regulaminów)
 • Negocjowanie umów
 • Wydawanie opinii prawnych
 • Dochodzenie odszkodowań
 

§ PRAWO PRACY

 
 • Przygotowanie projektów umów
 • Opiniowanie umów związanych ze stosunkiem pracy
 • Wydawanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy
 • Pomoc prawna przy zawieraniu i rozwiązywaniu wszystkich rodzajów umów o pracę
 • Reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących sporów pracowniczych


§ PRAWO SPÓŁEK

 
 • doradztwo w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w tym rejestracji podmiotów gospodarczych,
 • pomoc prawna przy tworzeniu, łączeniu, przekształceniu oraz likwidacji spółek prawa handlowego,
 • przygotowanie i negocjowanie umów i innych dokumentów o charakterze prawnym,
 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców,
 

§ PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

 

Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.